Poligrafia i druk w reklamie

business-idea-660083__180Rynek usług poligraficznych w Internecie jest stosunkowo młody i dopiero zdobywa popularność wśród konsumentów. Głównym czynnikiem decydującym o rosnącej popularności drukarni online jest zdecydowanie korzystniejsza cena świadczonych usług, która może być nawet kilkunastokrotnie niższa niż w standardowych drukarniach. Fakt ten jest spowodowany przez możliwość obniżenia kosztów ponoszonych przez podmioty działające tylko na rynku internetowym poprzez ograniczenie wydatków m.in. na obsługę klienta czy wynajem atrakcyjnych lokali. Poniżej zostały opisane najważniejsze czynniki, na które potencjalny klient drukarni online powinien zwrócić uwagę przed wyborem dostawcy swoich usług.Cena jest zazwyczaj głównym czynnikiem decydującym o wyborze produktu, nie inaczej jest w przypadku wydruku online. Warto podkreślić, że wiele drukarni stacjonarnych oferuje swoje usługi również w Internecie, nie obniżając przy tym cen swoich produktów. Aby pokazać jak duże mogą być rozbieżności pomiędzy drukarniami online, porównaliśmy 6 podmiotów ze względu na cenę 1 sztuki jednego z najbardziej zaawansowanych produktów – teczek ofertowych. Color Management, czyli zarządzanie kolorem lub zarządzanie barwą, oznacza kontrolę kolorów w procesie przekształcania obrazu przez różne urządzenia, takie jak monitory, drukarki, aparaty cyfrowe lub skanery. Głównym celem zarządzania kolorem jest uzyskanie możliwie największej zgodności barw na wszystkich etapach pracy z obrazem, tak aby kolor widziany na monitorze wiernie odzwierciedlał zarówno pierwowzór, jak i ostateczną postać, którą najczęściej jest wydruk. Zarządzanie kolorem jest niezwykle istotne we współczesnej grafice, fotografice i poligrafii.  Zachowanie idealnej zgodności kolorów nie jest możliwe, jednak efektywne zastosowanie procedur Color Management, może zmniejszyć do minimum różnice kolorystyczne.   Dlaczego odwzorowanie jednego koloru na różnych urządzeniach nastręcza tylu problemów? Główną przyczyną jest fakt, że urządzenia analizujące i wyświetlające obraz (aparaty cyfrowe, monitory) wykorzystują model przestrzeni barw RGB, a urządzenia do reprodukcji obrazu (drukarki) korzystają z modelu CMYK. Według modelu RGB barwa powstaje w wyniku zmieszania trzech wiązek światła (Red, Green, Blue), a zapisem koloru jest wartość, określająca odpowiednie proporcje barw składowych (pomiędzy urządzeniami, bardzo często występują różnice w wyświetlaniu poszczególnych składowych modelu RGB). Model CMYK oparty jest na czterech podstawowych kolorach farb drukarskich (Cyjan, Magenta, Yellow, Black). Problemem jest więc odzwierciedlenie jednej przestrzeni barw przez zupełnie inną.  Punktem wyjścia w procesie zarządzania kolorem jest odpowiednia kalibracja i sprofilowanie monitora. Dobrze skalibrowany monitor będzie wyświetlał kolory w sposób najbardziej zbliżony do oryginalnych. Kalibracji monitora dokonujemy przy użyciu specjalnego kalibratora, dzięki danym uzyskanym w ten sposób powstaje profil monitora. Warto jednak pamiętać, że nawet na skalibrowanym monitorze nie zobaczymy prawdziwych kolorów, jeżeli nie zapewnimy im odpowiedniego oświetlenia. Znormalizowane oświetlenie dla kontroli koloru ma bardzo duże znaczenie, a nieodpowiednie światło będzie wpływało na naszą recepcję barw.

Ulotki i plakaty jako forma reklamy

environmental-protection-886672__180Druk offsetowy natomiast jest bardziej opłacalny przy wysokich nakładach. Wiąże się to z dość czasochłonnym i kosztownym przygotowaniem produkcji, ponieważ tutaj materiał nie jest w postaci danych komputerowych, a trzeba zrobić blachy do każdego koloru oddzielnie, narządzić maszynę, zadać farbę. Druk offsetowy Bydgoszcz wyprodukuje egzemplarze w lepszej jakości niż metodą cyfrową, ponadto w formacie większym niż A3 nie będącym jednocześnie wydrukiem wielkoformatowym (co jest bardzo trudne w druku cyfrowym). Generalizując wybór pomiędzy drukiem offsetowym a drukiem cyfrowym jest bardzo prosty. Jeśli nie macie Państwo zbyt dużo czasu, chcecie otrzymać wydruk „od ręki”, a nakład mieści się w przedziale od jednej do kilkuset sztuk zdecydujcie się na zlecenie metodą druku cyfrowego. Jeśli zlecenie nie wymaga szybkiego tempa i macie nakład kilku tysięcy wtedy możecie się zdecydować na druk offsetowy. Inne zalety druku cyfrowego i offsetowego W druku cyfrowym każda z drukowanych stron może być inna, wszystkie druki można uszlachetniać (bigowanie, oprawa, foliowanie), możliwość personalizacji nakładu, indywidualny mailing. W druku offsetowym jest możliwość druku na nietypowych materiałach jak choćby gruby karton. Druk ten umożliwia także  stosowanie dowolnej liczby kolorów dodatkowych oprócz standardowych kolorów CMYK, umożliwia dużą swoboda w manipulowaniu kolorami w procesie samego druku. Decyzja należy do Państwa. Można by przyjąć, że rodzaj przekazu powinien być naczelnym kryterium doboru kolorów. Moim  zdaniem jednak najważniejszą jest branża, w której ma funkcjonować projekt. Czy jest to zatem tło na stronę www, czy kolor tła plakatu, czy zestaw kolorów ulotki… musi on być dopasowany do branży. Nie żyjemy w próżni i zastaliśmy już na rynku jakieś ustalone zasady i przyzwyczajenia. Wszyscy wiemy, że kolory usług medycznych to raczej kolor niebieski, przymilny czerwony ma jednoznaczne skojarzenie branży erotycznej, a intensywny żółty na czerwonym zapewne reklamuje chiński bar.  Zatem przyjrzenie się dziedzinie projektu jest naszym podstawowym obowiązkiem. Jeśli już stosujemy odejście od kolorystyki branży, musi być ono uzasadnione i stosowane z pełną świadomością. Klient przez lata patrzenia na różne reklamy ma już naprawdę wprawne oko. Jego świadomość tego faktu być może nie jest wielka, jednak z łatwością wyłapie fałszywy ton kolorystyczny.  Przekaz  Wiemy, że różne kolory odzwierciedlają różne sytuacje, nastroje i uczucia, odpowiadają konkretnym zachowaniom. Musimy dobierać zatem kolory adekwatnie do rodzaju przekazu jaki chcemy osiągnąć. Można by tu przytoczyć w zastosowaniu kilka grup kolorów:  ciepłe barwy jasne – stosowane w branży towarów dziecięcych, spożywczych, ale też wyrobów sportowych czy kosmetycznych. Bardziej pasują do elementów graficznych, niż tekstów. Mają w sobie zasób energii i na pewno na jaśniejszych aplach przyciągają wzrok. Mocno rzucają się w oczy, a nawet powiększają, dlatego nie można przesadzać z ich zastosowaniem. Niestety, ich nieprzemyślane zbytnie nasycenie często powoduje efekt kiczu.  ciepłe barwy ciemne – to przekaz luksusu i klasyki, spokoju, wytchnienia, odskoczni, relaksacji. Mogą znaleźć zastosowanie we wszelkich branżach oferujących towary luksusowe i eleganckie, takie jak drogie wyroby rzemieślnicze, ale też odnajdą się w architekturze, doradztwie, czy bankowości.  zimne barwy jasne – kolory estetyczne, energetyczne, określające tez wysublimowane poczucie estetyki. Rzadko występują same, są raczej elementami wiodącymi, na tłach stonowanych powodują poczucie nowoczesności, czy profesjonalizmu. Oczywista świeżość tych kolorów powoduje ich stosowanie w produktach dla osób aktywnych, poszukujących wspomnianej świeżości, czy nawet aseptyczności. Bardzo szerokie zastosowanie w handlu, wielu usługach, w dziedzinach zdrowia i usług medycznych.

Nowa firma start

business-257873__180Założenie własnej firmy to marzenie wielu ludzi. Jednak nie zawsze jest to proste lub łatwe. Czasem brakuje na to środków, czasami pomysłu, a czasmai możliwości.   Jeśli chodzi o odpowiednie zasoby finansowe, to problem jest mniejszy, niż można by sądzić. Jeśli działalność przyszłej firma zapowiada się dobrze i dysponuje się odpowiednim, precyzyjnie opracowanym biznesplanem, będzie można uzyskać w bankach kredyt na rozwinięcie działalności gospodarczej.  Czasem jednak nie tylko pieniądze są problemem. Równie dobrze kłopot może wyniknąć z braku doświadczenia. Wtedy wyjścia są dwa. Jednym z nich jest franchising, czyli współpraca z większą firmą poprzez dzierżawienie jej marki. Zazwyczaj firmy skupiające mniejsze przedsiebiorstwa w ramach franchisingu wspierają je swoją wiedzą na temat rynku, choć jednocześnie narzują własny model prowadzenia biznesu.  Drugim wyjsciem jest natomiast skorzystania z tzw. inkubatorów przedsiębiorczości, które w zamian za określone udziały w zyskach pomagają nowej firmie rozpocząć walkę o rynek.  Na koniec pozostaje kwestia pomysłu. Tu niestety złe wieści – brak pomysłu to klęska już na starcie. Tego problemu nie da się ominąć, ani przeskoczyć. Trzeba się po prostu postarać i opracować jakiś plan działania przedsiębiorstwa. Bez teog nawet jeśli uda się założyć firmę, szybko ona padnie. A przecież nie o to chodzi.   Firma – w ujęciu prawnym, jest to nazwa podmiotu gospodarczego ujętego w Kodeksie cywilnym. Natomiast w języku potocznym i ekonomii określenie „firma” jest synonimem przedsiębiorstwa.  Jest to nazwa podmiotu (firmy) pod która przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. W ujęciu kodeksu cywilnego pzedsiębiorca definiowany jest jako osoba fizyczna lub prawna a także jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Reasumując przedsięborcą mozemy nazywać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą , spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz wszystkie osoby prawne prowadzące własną działalność gospodarczą. Wyjątkiem są spółki cywilne w takim przypadku przedsiębiorcą jest każdy wspólnik wchodzący w skład spółki z osobna.  Kodeks cywilny rozumie również pod pojęciem przedsiębiorcy podmioty wykonujące działalność zawodową o charakterze profesjonalnym wymagającym posiadania ściśle określonych kwalifikacji zawodowych na własny rachunek. Może to być specjalista z danej dziedziny wukonujący umowę o dzieło ale nie prowadzący działalności gospodarczej.  Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu sam organizuje swoją działalność oraz we własnym zakresie nabywa prawa i pokrywa zobowiązania wynikające z prowadzenia swojej działalności a także zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z faktu posiadania firmy gniezno. Przepis zawarty w kodeksie cywilnym mówi iż każdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonuje czynności prawnych pod unikalną nazwą.